ДМСУ: Про класифiкацiю згiдно з УКТЗЕД моторних транспортних засобiв

ДМСУ: Про класифiкацiю згiдно з УКТЗЕД моторних транспортних засобiв

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
11.08.08 №11/2-29/8908-ЕП

Начальникам регіональних митниць,
митниць
Про класифiкацiю згiдно з УКТЗЕД моторних транспортних засобiв

З метою впорядкування питання класифiкацiї моторних транспортних засобiв, керуючись положенням статтi 312 Митного кодексу України та у зв’язку із набуттям чинності наказу Державної митної служби України від 11.07.08 № 748 “Про внесення змін до наказу Державної митної служби України від 31.01.04 № 68” повідомляємо наступне.
Згідно з вимогами УКТЗЕД моторні транспортнi засоби (далi – ТЗ) подiляються на:
а) пасажирськi, якi в залежностi вiд кiлькостi мiсць для сидіння, класифiкуються у товарних позицiях 8702 або 8703 за УКТЗЕД;
б) вантажопасажирськi, що класифiкуються у товарнiй позицiї 8703 за УКТЗЕД;
в) вантажнi, що класифiкуються в товарнiй позицiї 8704 за УКТЗЕД;
г) спецiального призначення (товарна позицiя 8705 за УКТЗЕД) – спецiально сконструйованi або пристосованi для розмiщення рiзних пристроїв, якi надають їм можливість виконувати визначенi нетранспортнi функцiї, тобто основною метою застосування транспортного засобу цiєї товарної позицiї не є перевезення людей або вантажiв.
До товарної позицiї 8703 згiдно з УКТЗЕД вiдносяться легковi автомобiлi та iншi моторні транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (крiм моторних транспортних засобів товарної позицiї 8702), включаючи вантажопасажирськi автомобiлi-фургони та гоночнi автомобiлi.
Легковi автомобiлi за своєю конструкцiєю та обладнанням призначенi для перевезення пасажирiв та їхнього багажу iз забезпеченням необхiдного

комфорту та безпеки iз числом мiсць для сидiння не бiльше дев’яти, включаючи водія.
Вантажопасажирськi автомобiлi мають максимально 9 місць для сидіння (включаючи водія), внутрішній простір яких без конструктивних змін може використовуватись для перевезення як людей, так і вантажів.
Легкові автомобiлi типу “stretch limusines”, якi виготовлені шляхом подовження кузова звичайного легкового автомобiля малими серiями на окремi замовлення (найчастiше марок Lincoln Toun car, Cadillac Brougham, Mercury Marguis тощо) з метою створення просторого пасажирського салону пiдвищеної комфортностi, класифiкуються у товарнiй позицiї 8703 незалежно від кількості встановлених місць для сидіння.
До вантажопасажирських моторних транспортних засобів (багатоцільові транспортні засоби) товарної позиції 8703 за УКТЗЕД відносяться моторні транспортні засоби, що мають замкнутий внутрішній простір, який включає одну зону для водія та пасажирів і другу зону, яка може бути використана для перевезення як пасажирів, так і вантажів без конструктивних змін салону з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т, наприклад, автомобілі з кузовом типу “фургон”, “універсал”, “хетчбек”, деякі автомобілі з кузовом типу “пікап” тощо).
Вантажопасажирські моторні транспортні засоби мають наступні особливості конструкції.

1. У салоні автомобіля за сидінням водія розташовано ряд сидінь для пасажирів з пристроями безпеки (наприклад, з ременями безпеки або з місцями для кріплення та/або пристосуваннями для встановлення ременів безпеки). Сидіння для пасажирів можуть бути фіксованими, такими, що складаються, такими, що знімаються, на анкерному кріпленні або виносними. У разі відсутності другого ряду сидінь для пасажирів (демонтовані), наявні кріплення, отвори або пристосування, що використовувались для встановлення сидінь і пристроїв безпеки.

2. У двох бокових панелях кузова присутні задні вікна або віконні отвори. Задні вікна або віконні отвори можуть бути закриті заглушками або шляхом заварювання.

3. Двері автомобіля, які конструктивно виготовлені такими, що ковзають, відкриваються назовні або піднімаються та можуть бути розташовані на бокових панелях або в задній частині кузова мають вікна (віконні отвори). Вікна або віконні отвори у дверях, можуть бути закриті заглушками або шляхом заварювання.

4. Відсутня постійна панель або перегородка між зоною для водія з пасажирами, що розміщуються поряд із водієм і задньою зоною, яка використовується для перевезення як пасажирів, так і вантажів.

5. Присутні ознаки комфорту й оздоблення внутрішнього простору, а також є пристосування (аксесуари) у внутрішньому просторі всього салону транспортного засобу, які притаманні для пасажирських салонів, призначених для перевезення пасажирів (наприклад, підлогове покриття, вентиляція, внутрішнє освітлення, попільнички).

Виконання будь-якого із перелічених вище ознак є достатнім для віднесення моторного транспортного засобу до вантажопасажирських моторних транспортних засобів товарної позиції 8703.

Однак, транспортні засоби з кузовом типу “фургон”, “універсал”, “хетчбек” тощо, які обладнані одним рядом сидінь, та не мають постійних місць для кріплення та/або спеціальних пристосувань для встановлення сидінь та засобів безпеки (пасів безпеки тощо) у задній зоні транспортного засобу, не мають ознак комфорту й оздоблення внутрішнього простору притаманних для пасажирських салонів, незалежно від того, чи обладнані вони постійною перегородкою між зоною для перевезення пасажирів та зоною для перевезення вантажів чи ні, а також незалежно від того, чи мають вони вікна в бокових панелях чи ні, класифікуються у товарній позиції 8704.

Моторні транспортні засоби з кузовом типу “пікап”, які мають дві окремі частини, а саме: кабіну закритого типу з одним рядом сидінь (місце для водія та поряд місце для одного або двох пасажирів) та відкриту або закриту платформу для перевезення вантажів класифікуються у товарній позиції 8704.

Моторні транспортні засоби з кузовом типу “пікап”, які мають дві окремі частини, а саме: кабіну закритого типу для перевезення пасажирів та відкриту або закриту платформу для перевезення вантажів, та в яких кабіна для перевезення пасажирів, обладнана більше ніж одним рядом сидінь (сидіння другого ряду можуть бути фіксованими, такими, що складаються, такими, що знімаються, на анкерному кріпленні, виносними або у вигляді лавки), або мають постійні місця для кріплення та/або спеціальні пристосування для встановлення другого ряду сидінь та засобів безпеки (паси безпеки тощо) незалежно від кількості та розміру дверей, наявності вікон у задніх дверях класифікуються у товарній позиції 8703, за умови, що повна маса транспортного засобу не більш як 5 т.

Однак, транспортні засоби з кузовом типу “пікап”, які мають кабіну для перевезення пасажирів, обладнану більше ніж одним рядом сидінь, класифікуються у товарній позиції 8704, у разі якщо максимальна внутрішня довжина підлоги тієї частини, що призначена для перевезення вантажів (за документами заводу-виробника), становить більш ніж 50 % довжини колісної бази транспортного засобу (відстань між передньою та задньою осями за документами заводу-виробника), або якщо транспортні засоби мають більше двох осей.”
Змiни в конструкцiї автомобiля виконанi пiсля його виробництва та продажу (демонтаж сидінь, заміна підлоги, зняття засобів безпеки або пристосувань для кріплення засобів безпеки, закриття вікон тощо), що призводять до змiни категорiї транспортного засобу (пасажирський чи вантажний), не враховуються при його класифiкацiї для цiлей митного оформлення незалежно вiд того, чи зазначені цi змiни в свiдоцтві про реєстрацiю чи ні.
Оскiльки категорiю транспортного засобу визначає виробник ще на стадiї проектування задля забезпечення виконання нормативних вимог безпеки використання автомобіля та в подальшому несе усю повноту юридичної вiдповiдальностi за свiй вирiб протягом його експлуатації, визначення кiлькостi мiсць для сидiння повинно проводитись з обов’язковим урахуванням кiлькостi мiсць, визначеної заводом – виробником.
Додаткова iнформацiя щодо типу кузова на окремi марки транспортних засобiв може бути отримана за номером кузова (VIN – номер).
У стандартi ISO 3779:1983, з яким гармонiзовано ДСТУ 3525-97, сформульованi основнi положення та структура iдентифiкацiйного номеру ТЗ у форматi VIN (вiд англiйського Vehicle Identification Number). Iдентифiкацiйний номер автомобiля (VIN) присвоюється останнiм (кiнцевим) виробником транспортного засобу, незалежно вiд того, зiбраний вiн на пiдприємствi за повним виробничим циклом, чи методом “крупновузлового” збирання.
У VIN номерi транспортного засобу три роздiли:
– першi три позицiї займає всесвiтнiй код виробника (world manufacturer identifier code – WMI). WMI автозавод отримує вiд уповноваженого мiжнародного агентства (на даний час це “Асоцiацiя автомобiльних iнженерiв” (SAE), та не має права його змiнювати.
– наступнi шiсть позицiй займає опис транспортного засобу (Vehicle Descriptor Section – VDS), у якому наводиться характеристика ТЗ – (тип, призначення, тип двигуна, тип кузова, тип гальмiвної системи тощо). Вигляд, кiлькiсть та спосiб кодування цiєї iнформацiї вибирає виробник ТЗ. Якщо корисною iнформацiєю заповненi не всi знаки VDS, на вiльних полях проставляються знаки, дозволенi до застосування стандартом (наприклад, цифра 0).
– iндикаторний код (Vehicle indicator section – VIS) складається з восьми знакiв i вiдображає iндивiдуальний номер транспортного засобу. Бiльшiсть європейських та азiатських заводiв – виробникiв вказують код року виготовлення або модельного року ТЗ на першiй позицiї, на другiй позицiї – код заводу. Позицiї з третьої по восьму вiдведенi для виробничого (порядкового) номеру ТЗ. При цьому знаки з п’ятого по восьмий включно повиннi бути цифрами. Якщо виробничий номер шестизначний та менше, вiльнi поля займають нулями.
Приклад побудови VIN
позиція
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
WMI VDS VIS
J M B S N E 5 5 A P Z 0 0 3 7 2 5
Для виключення можливих помилок, окремо зазначаємо що, згiдно стандарту, у VIN номерi ТЗ, заборонено зазначати букви I, O, Q.
Визначення типу, моделi, версiї транспортного засобу, року його виготовлення, комплектностi, укомплектованостi, повної маси, робочого об’єму двигуна, iнших характеристик, визначальних для класифiкацiї ТЗ згiдно УКТЗЕД проводиться на пiдставi поданих документiв та результатiв митного огляду ТЗ, включаючи огляд iдентифiкацiйних табличок, номерних площадок кузовiв (шасi), номерних панелей та табличок (наклейок), додаткових носiїв iнформацiї наявних на ТЗ, з обов’язковим фотографуванням ТЗ з вiдображенням тих конструктивних особливостей, якi є визначальними для класифiкацiї ТЗ згiдно з УКТЗЕД.
Для однозначної класифiкацiї транспортних засобiв необхiдно використовувати:
а) технiчну документацiю заводу – виробника автомобiля iз зазначенням кiлькостi мiсць для сидiння;
б) сертифiкати або аналогiчнi документи, виданi уповноваженим органом країни – експортера або країни – виробника iз зазначенням, що автомобiль належить до певної категорiї.
До документiв, що видаються заводом-виробником на новi автомобiлi вiдносяться: iнструкцiя з експлуатацiї автомобiля, документ, що надається виробником та мiстить повну технiчну характеристику ТЗ (“сертифiкат вiдповiдностi заводу – виробника” з додатками “Notice Descriptive des Venicules Automobiles” (“Опис типiв транспортних засобiв”), сервiсна книга та iнша офiцiйна iнформацiя заводу-виробника.
У випадку, коли є розбiжнiсть у наданих документах та/або результати митного огляду не дають однозначної вiдповiдi про кiлькiсть мiсць для сидiння моторного транспортного засобу задекларованого як вантажний, та декларантом не надані документи від заводу-виробника, про те що автомобiль конструктивно виготовлений заводом-виробником у вантажному варiантi, такi автомобiлi необхiдно класифiкувати у товарнiй позицiї 8703 за УКТЗЕД.

Вважати вiдкликаними листи Держмитслужби України вiд 05.05.05 № 11/1-37/5038-ЕП, вiд 10.06.04 № 25/4-37/7364-ЕП, вiд 26.04.01 № 3/21-2163-ЕП та від 12.06.07 № 11/1-29/5820-ЕП.

Т.в.о. Голови Служби А.Є.Гутник