ЗУ № 2681-III від 13.09.2001

ВИТЯГИ

Закон України “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”

” Цей Закон встановлює порядок митного оформлення й
оподаткування особистих речей, товарів, транспортних засобів та
окремих номерних вузлів до них, що ввозяться (пересилаються) в
супроводжуваному й несупроводжуваному багажі, вантажних, експрес-
та міжнародних поштових відправленнях на митну територію України і
належать громадянам.

Порядок ввезення на митну територію України, митного
оформлення валюти та валютних цінностей встановлюється окремими
законами України.

Стаття 4. Митне оформлення й оподаткування товарів, що
ввозяться громадянами на митну територію України
Товари, що безпосередньо ввозяться (пересилаються)
громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі або
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, які надходять
в Україну в одній депеші від одного відправника на адресу одного
одержувача (незалежно від кількості відправлень), сумарна митна
вартість яких, заявлена громадянином або визначена митним органом
шляхом складення митної вартості усіх товарів, не перевищує 1000
євро та/або загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають
обов’язковому письмовому декларуванню у порядку, передбаченому для
громадян, та оподатковуються ввізним митом за ставкою в розмірі 20
відсотків митної вартості, податком на додану вартість та в
установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.
{ Частина перша статті 4 в редакції Закону N 272-VI ( 272-17 ) від
15.04.2008 }

Товари, що пересилаються на адреси громадян у вантажних та
експрес-відправленнях, сумарна митна вартість яких не перевищує
1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, підлягають
обов’язковому письмовому декларуванню митним органам в порядку,
передбаченому для громадян, та оподатковуються ввізним митом за
повними ставками Митного тарифу України ( 2371-14, 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), податком на додану вартість та в
установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Оподаткування товарів, які безпосередньо ввозяться
(пересилаються) громадянами в супроводжуваному
(несупроводжуваному) багажі, пересилаються в міжнародних поштових
відправленнях, надходять на адресу громадян у міжнародних
експрес-відправленнях або у вантажних відправленнях, сумарна митна
вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких
перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної
митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому
для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у разі здійснення
операцій з імпорту, з поданням дозволів (ліцензій) та сертифікатів
відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у
випадках, установлених законодавством для суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності. { Частина третя статті 4 в
редакції Закону N 272-VI ( 272-17 ) від 15.04.2008 }

Митне оформлення та оподаткування єдиного неподільного
товару, що ввозиться (пересилається) громадянином у
супроводжуваному, несупроводжуваному багажі, надходить на адресу
громадянина у міжнародному поштовому відправленні, здійснюються
відповідно до статті 7 цього Закону.

Стаття 5. Митне оформлення й оподаткування транспортних
засобів, що ввозяться громадянами на митну
територію України для вільного використання

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності та окремі номерні вузли до них, що безпосередньо
ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України
або надходять на адреси громадян у несупроводжуваному багажі або
вантажних відправленнях для вільного використання, незалежно від
їх вартості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню
митним органам у порядку, встановленому для громадян, та
оподатковуються ввізним митом, податком на додану вартість і в
установлених законодавством України випадках акцизним та іншими
зборами.

Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705
( 2371г-14 ) Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності як нові, так і такі, що були у користуванні, які
ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають
обов’язковій сертифікації відповідно до законодавства України.
Документи, що засвідчують відповідність транспортних засобів
вимогам технічних регламентів та національних стандартів,
подаються митним органам під час митного оформлення транспортних
засобів з метою вільного обігу та уповноваженим в Україні органам
під час реєстрації транспортних засобів, якщо вони підлягають
реєстрації. ( Частина друга статті 5 в редакції Закону N 3151-IV
( 3151-15 ) від 30.11.2005 )

Транспортними засобами за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності, що були у користуванні, слід вважати такі, на які були
або є реєстраційні документи, видані уповноваженими державними
органами, в тому числі іноземними, що дають право експлуатувати ці
транспортні засоби на постійній основі.

Митне оформлення інших транспортних засобів та окремих
номерних вузлів до них здійснюється відповідно до статті 7 цього
Закону.

Стаття 6. Особливості митного оформлення та оподаткування
окремих номерних вузлів до транспортних засобів,
що ввозяться громадянами для вільного використання

Митне оформлення кузовів та шасі за кодами 87.06 та 87.07
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,
що ввозяться громадянами для вільного використання, здійснюється
як митне оформлення зібраних транспортних засобів з урахуванням
максимального об’єму циліндрів двигунів, що серійно
встановлювалися на марках таких автомобілів відповідного року їх
випуску.

Стаття 7. Митне оформлення й оподаткування єдиного
неподільного товару, що ввозиться (пересилається)
в Україну

Митне оформлення єдиного неподільного товару, митна вартість
якого перевищує 200 євро та вага перевищує 50 кг, що ввозиться
(пересилається) громадянином у супроводжуваному,
несупроводжуваному багажі, надходить на адресу громадянина у
міжнародному поштовому відправленні, здійснюється за умови його
письмового декларування шляхом заповнення митної декларації,
передбаченої для громадян, та після сплати громадянином або
уповноваженою на те особою ввізного мита в розмірі 20 відсотків
від митної вартості такого предмета, податку на додану вартість та
у передбачених законодавством України випадках акцизного та інших
зборів.

Оподаткування єдиних неподільних товарів, що надходять на
адреси громадян у вантажних та міжнародних експрес-відправленнях,
здійснюється незалежно від митної вартості та ваги.

Такі товари підлягають оподаткуванню ввізним митом за повними
ставками Митного тарифу України ( 2371-14, 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), податком на додану вартість та в
установлених законодавством випадках акцизним та іншими зборами.

Стаття 8. Особливості оподаткування окремих товарів та
транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються)
громадянами на митну територію України

При ввезенні на митну територію України звільняються від
оподаткування:

1) товари, сумарна митна вартість яких не перевищує 200 євро,
а загальна вага не перевищує 50 кг, що ввозяться громадянами у
супроводжуваному багажі (за умови усного декларування),
пересилаються в несупроводжуваному багажі та надходять на адресу
громадян у міжнародних поштових відправленнях;

2) горілчані вироби у кількості 1 л, вино – 2 л, пиво – 5 л,
тютюнові вироби – 200 цигарок (або 200 г цих виробів), які
ввозяться в особистому багажі громадянами;

3) товари, що тимчасово ввозяться на митну територію України
під зобов’язання про їх зворотне вивезення;

4) товари, що належать громадянам-нерезидентам та
переміщуються транзитом через митну територію України;

5) товари, що належать громадянам-резидентам та переміщуються
транзитом у транзитних зонах міжнародних аеропортів;

6) товари та транспортні засоби, що належать особам, які
користуються на території України митними пільгами відповідно до
статей 59-63, 65-67 Митного кодексу України ( 1970-12 );

7) транспортні засоби в кількості однієї одиниці по кожній
товарній позиції та товари, що ввозяться (пересилаються)
громадянами і входять до складу спадщини за законом, відкритої за
межами України на користь резидента, у разі підтвердження її
складу органами, що вчиняють нотаріальні дії у країні її
відкриття. Зазначене підтвердження легалізується у відповідній
закордонній дипломатичній (консульській) установі України, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України.

Транспортні засоби, що ввозяться громадянами в Україну як
спадщина, підлягають тимчасовій постановці на облік в
уповноважених державних органах на термін до трьох років з
оформленням документів на право тимчасової експлуатації таких
транспортних засобів без права відчуження та/або передачі в
користування іншим особам зі сплатою податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Транспортні засоби, зазначені в цьому пункті, можуть бути
відчужені або передані у володіння, та/або у користування, та/або
у розпорядження впродовж трьох років з моменту ввезення на митну
територію України тільки після сплати у повному обсязі всіх
податків та зборів (обов’язкових платежів), передбачених
законодавством України, на день ввезення транспортного засобу на
митну територію України;
{ Пункт 7 частини першої статті 8 в редакції Закону N 427-V
( 427-16 ) від 06.12.2006 }

Стаття 11. Тимчасове ввезення громадянами транспортних
засобів на митну територію України

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України
громадянами-резидентами дозволяється терміном до одного року після
сплати ввізного мита та інших податків (зборів), передбачених
законодавством при ввезенні автомобілів. Цей термін може бути
продовжено Державною митною службою України або уповноваженими
Державною митною службою України митними органами з урахуванням
гуманітарної, наукової, господарської та інших видів діяльності
громадян, які ввезли такі транспортні засоби.

Тимчасове ввезення транспортних засобів дозволяється
громадянам-нерезидентам для власних потреб терміном до одного
року. Цей термін може бути продовжено Державною митною службою
України або уповноваженими Державною митною службою України
митними органами з урахуванням гуманітарної, наукової,
господарської та інших видів діяльності громадян, які ввезли такі
транспортні засоби.

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності, тимчасово ввезені під письмове зобов’язання про
зворотне вивезення, не можуть бути передані у володіння або
користування іншим особам. Такі транспортні засоби можуть бути
оформлені для постійного користування після сплати відповідних
податків та зборів, передбачених законодавством при ввезенні
транспортних засобів для вільного використання.

Тимчасове ввезення транспортних засобів за кодами 87.01,
87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності дозволяється за наявності
документа, що підтверджує їх реєстрацію за межами України. У разі
невиконання цієї умови зазначені транспортні засоби підлягають
митному оформленню для постійного користування.

Транспортні засоби за кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності, тимчасово ввезені громадянами-нерезидентами на митну
територію України для власного користування на термін, що
перевищує два місяці, підлягають реєстрації в органах Державної
автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України,
крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

Дія цієї статті не поширюється на транспортні засоби за
кодами 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності, що належать
співробітникам дипломатичних представництв України та іноземних
держав, міжнародних, міжурядових організацій і представництв
іноземних держав при них, які не є резидентами України.

Тимчасове ввезення інших транспортних засобів здійснюється
відповідно до статті 10 цього Закону.

Стаття 12. Ввезення громадянами транспортних засобів з метою
транзиту через територію України

Громадянам-резидентам дозволяється ввозити транспортні засоби
з метою транзиту через територію України за умови письмового
декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення
такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск
таких транспортних засобів на митну територію України, грошової
застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких
транспортних засобів на митну територію України з метою вільного
використання.

Ці положення не поширюються на транспортні засоби, що
зареєстровані постійно у відповідних реєстраційних органах
іноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, що
підтверджується відповідним документом про право власності на
такий транспортний засіб.

Громадянам-нерезидентам дозволяється ввозити транспортні
засоби з метою транзиту через територію України за умови
письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та
внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив
пропуск таких транспортних засобів на митну територію України,
грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при
ввезенні таких транспортних засобів на митну територію України з
метою вільного використання.

Ці положення не поширюються на транспортні засоби, що
постійно зареєстровані у відповідних реєстраційних органах
іноземних держав.

Порядок внесення та повернення грошової застави визначається
Державною митною службою України. У разі порушення зобов’язання
про транзит громадяни несуть відповідальність згідно із
законодавством, при цьому грошова застава поверненню громадянам не
підлягає.

У разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених
транспортних засобів внаслідок форс-мажорних обставин строки,
передбачені зобов’язаннями громадян, зупиняються, а грошова
застава повертається власнику або його спадкоємцю.”

Повний текст закону