Лист ДМСУ від 27.05.08 № 11/6-18/5864-ЕП

ДЕРЖАВНА МИТНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ
27.05.08 № 11/6-18/5864-ЕП

Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць
Щодо набуття чинності постановою
Кабінету Міністрів України

Направляємо для використання в роботі постанову Кабінету Міністрів України від 14.05.08 № 446 «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – Постанова).

Інформуємо, що Постанова опублікована у газеті „Урядовий кур’єр” № 92 (3752) від 22.05.08. Відповідно до пункту 4 цієї Постанови вона набирає чинності через 45 днів з дня опублікування, тобто з 0 год 00 хв. 7 липня 2008 року.

Акцентуємо особливу увагу на тому, що відповідно до пункту 1 «Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні», затвердженого Постановою (далі – Порядок), дія останнього поширюється і на фізичних осіб (у випадках, установлених законами), які є власниками або одержувачами контрольованих товарів. У зв‘язку з цим нагадуємо, що відповідно до ст.27 Декрету Кабінету Міністрів «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.93 № 46-93 (далі – Декрет):

– нові і такі, що були у користуванні, транспортні засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну територію України суб’єктами підприємницької діяльності або фізичними особами, підлягають обов’язковій сертифікації відповідно до чинного законодавства;

– при цьому кузови та шасі транспортних засобів за кодами 87.06 та 87.07 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності підлягають сертифікації як зібрані транспортні засоби.

За роз‘ясненнями Держспоживстандарту України (лист від 23.05.08 № 5092-5-4/17), останній, як національний орган України з сертифікації, уповноважений відповідно до статті 14 Декрету затверджувати переліки продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації. На сьогодні Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджено наказом Держспоживстандарту України від 01.02.05 № 28, зареєстрованим в Мін’юсті України 04.05.2005 за № 466/10746 (далі – наказ Держспоживстандарту ).

З огляду на вищезазначене, встановлюються такі особливості здійснення митного контролю за товарами, що ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами, і підлягають обов‘язковій сертифікації відповідно до ст.27 Декрету та наказу Держспоживстандарту.

1. Порядок не передбачає здійснення митного оформлення транспортних засобів з метою вільного обігу на митній території України без сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності).

Контроль за доставкою транспортних засобів до митниць призначення здійснюється відповідно до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України від 17.11.05 № 1118 (з 24.06.08 – в редакції наказу Держмитслужби України від 17.03.08 № 229).

2. Відповідно до пункту 3 Порядку митне оформлення з метою вільного обігу на митній території України без сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) може здійснюватися на підставі відповідного рішення органу із сертифікації за формою згідно з додатком 1 до Порядку, у разі ввезення кузовів та шасі транспортних засобів (нових і таких, що були у користуванні) за кодами товарних позицій 8706 00, 8707 згідно з УКТЗЕД, які підлягають обов’язковій сертифікації як зібрані транспортні засоби та сертифікація яких проводиться після завершення митного оформлення (з дати набрання чинності Порядком).

3. Вузли, агрегати та частини до транспортних засобів, які внесені до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту, приймаються до митного оформлення з метою вільного обігу на митній території України за наявності сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання відповідності) після проведення органом із сертифікації робіт із їх сертифікації.

4. З метою забезпечення оподаткування у повному обсязі товарів, зазначених у пунктах 2 та 3 цього листа, що ввозяться на митну територію України громадянами-резидентами, та одночасно унеможливлення ухилення від отримання на ці товари сертифіката відповідності, допускається митне оформлення цих товарів у митному режимі „тимчасове ввезення” на термін необхідний для проведення органом із сертифікації робіт із їх сертифікації. При цьому митні платежі сплачуються у повному обсязі.

Довідково: відповідно до статті 10 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.01 № 2681-III (далі – Закон) митне оформлення товарів, що ввозяться громадянами на митну територію України в режимі тимчасового ввезення в обсягах, що підлягають оподаткуванню, проводиться шляхом письмового декларування та подання митному органу зобов’язання про зворотне вивезення таких товарів за митну територію України.

Пропуск через митний кордон України товарів, що тимчасово ввозяться громадянами на митну територію України під зобов’язання про їх зворотне вивезення, сумарна митна вартість яких не перевищує 1000 євро та загальна вага яких не перевищує 100 кг, або одного неподільного товару незалежно від митної вартості та ваги дозволяється за умови письмового декларування в порядку, передбаченому для громадян, та внесення такими громадянами на рахунок митного органу, що здійснив пропуск таких товарів на митну територію України, грошової застави у сумі податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких товарів на митну територію України з метою вільного використання. Порядок внесення та повернення грошової застави визначається Державною митною службою України.

Тимчасовий Порядок внесення грошової застави при ввезенні громадянами товарів та транспортних засобів на митну територію України та її повернення доведено до митних органів листом Держмитслужби від 23.11.2001 № 2/13-5486-ЕП.

Відповідно до п. 2.2 цього тимчасового Порядку, у разі тимчасового ввезення на митну територію України громадянами-резидентами транспортних засобів сплачуються ввізне мито та інші податки (збори), які поверненню не підлягають. Грошова застава у цьому випадку не застосовується.

Відповідно до п. 4.7 цього тимчасового Порядку, митницею, що здійснює митне оформлення в режим вільного використання товарів і транспортних засобів ввезених громадянами тимчасово, але фактично не вивезених з території України, грошова застава не повертається.

4.1. Митний контроль та митне оформлення товарів громадян-резидентів, що переміщуються через митний кордон України у несупроводжуваному багажі, здійснюється митницею призначення.

Дозвіл митниці на відбір проб чи зразків товару, який перебуває під митним контролем, надається громадянину по письмовій заяві на підставі договору з органом сертифікації про проведення робіт із сертифікації або довідки органу сертифікації про укладення такого договору із зазначенням номера договору, дати його підписання, терміну виконання робіт і необхідної кількості проб чи зразків.

Рішення про доцільність застосування при митному оформленні цих товарів митного режиму „тимчасове ввезення” на термін, необхідний для проведення органом із сертифікації робіт із їх сертифікації, зі сплатою відповідно до статті 10 Закону митних платежів у повному обсязі, митниця приймає самостійно.

Завершення митного оформлення товарів з метою вільного обігу на митній території України (зняття тимчасово ввезених товарів з контролю) здійснюється на підставі:

– сертифікату відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);

або

– рішення органу із сертифікації установленої форми (з дати набрання чинності Порядком, в установлених ним випадках).

Зазначений механізм митного контролю та митного оформлення цих товарів застосовувати з моменту отримання цього листа.

4.2. Митне оформлення у вільний обіг товарів, що ввозяться на митну територію України безпосередньо громадянами-резидентами в супроводжуваному багажі, здійснюється прикордонною митницею у пунктах пропуску на митному кордоні України за умови надання:

– сертифікату відповідності (свідоцтва про визнання відповідності);

або

– рішення органу із сертифікації установленої форми (з дати набрання чинності Порядком, в установлених ним випадках).

У разі здійснення митного оформлення товарів у режимі тимчасового ввезення (відповідно до Митного кодексу України) зі сплатою митних платежів у повному обсязі відповідно до статті 10 Закону, встановлюється такий механізм контролю.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 11, статей 58 та 156 Митного кодексу України зазначені товари направляються прикордонною митницею до митниці призначення за місцем проживання громадян із використанням повідомлення про транзитне переміщення (ПТП – наказ Держмитслужби України від 13.10.05 № 969).

Тимчасово ввезені на митну територію України товари знімаються з контролю прикордонною митницею на підставі повідомлення митниці призначення про те, що після проведення органом із сертифікації робіт із сертифікації громадянином пред‘явлено до митниці призначення:

– сертифікат відповідності (свідоцтво про визнання відповідності);

або

– рішення органу із сертифікації установленої форми (з дати набрання чинності Порядком, в установлених ним випадках).

Зазначений механізм митного контролю та митного оформлення цих товарів застосовувати з моменту отримання цього листа.

5. Відповідно до статті 4 Закону України „Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України” від 13.09.01 № 2681-III оподаткування товарів, які безпосередньо ввозяться (пересилаються) громадянами в супроводжуваному (несупроводжуваному) багажі, пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, надходять на адресу громадян у міжнародних експрес-відправленнях або у вантажних відправленнях, сумарна митна вартість яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здійснюється за умови оформлення вантажної митної декларації та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності у разі здійснення операцій з імпорту, з поданням дозволів (ліцензій) та сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання іноземного сертифіката, у випадках, установлених законодавством для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Додаток: постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.08 № 446 «Про затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов’язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» на 8 арк.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров