6% пального забраковано

Протягом 2008 року територіальні органи у справах захисту прав споживачів за участю правоохоронних органів, державних центрів стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України перевірили близько 30,8 млн. літрів нафтопродуктів у роздрібній торгівлі. З них забраковано та знято з реалізації близько 1,87 млн. літрів (6,04 %).
Із заборонених до продажу нафтопродуктів без документів, що засвідчують якість та безпеку, реалізовувалось 37,2 %; не мали необхідної інформації про товар 38,4 %; не відповідали вимогам нормативних документів 25,2 %.

Для контролю якості та безпеки нафтопродуктів для лабораторних досліджень минулого року було відібрано 747 зразків нафтопродуктів (загальна партія нафтопродуктів, від якої відбирались зразки склала 4,63 млн. літрів). 113 зразків (15,1 %) не відповідали вимогам нормативних документів.

Із перевірених 1853 АЗС недоліки виявлено у 1104, що становить 59,5% від загальної кількості перевірених.

Основні порушення, що були зафіксовані під час перевірок:

· невідповідність якості нафтопродуктів вимогам нормативних документів;

· відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про нафтопродукти;

· відсутність супровідних документів щодо якості та безпеки нафтопродуктів;

· порушення Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442 (далі – Правила).

Серед основних виробничих недоліків, через які бракувались бензини, були: завищена масова частка бензолу (55,1 %); занижене октанове число (3,1 %); завищений вміст ароматичних вуглеводнів (12,9 %); завищена масова частка сірки (8,8 %).

Дизельне паливо було забраковане, в основному, через завищену масову частку сірки (31,6 % перевіреного дизпалива, яке за результатами лабораторних досліджень не відповідало вимогам нормативних документів); через занижену температуру спалаху в закритому тиглі (52,7 %); за показником «кінематична в’язкість» (8,8 %); через завищений фракційний склад (6,7 %).

Під час перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання Правил встановлено, що основними порушеннями 2008 року були: відпуск не повною мірою замовленої дози нафтопродуктів; неукомплектованість АЗС у повному обсязі зразковими мірниками; відсутність документів про якість та безпеку; відсутність передбаченої Правилами інформації щодо найменування та адреси виробника нафтопродуктів, місцезнаходження найближчих АЗС, таблички із зазначенням прізвища, імені та по-батькові чергового оператора, що відпускає нафтопродукти, копії свідоцтва про державну реєстрацію, сертифікації нафтопродуктів тощо.

За виявлені порушення законодавства при реалізації нафтопродуктів 2008 року було накладено штрафів на загальну суму близько 2,33 млн. грн.

Територіальні органи у справах захисту прав споживачів у 179 випадках направили результати перевірок для відповідного реагування органам державного контролю та нагляду, органам місцевого самоврядування, в тому числі у 107 випадках правоохоронним органам.

Джерело: Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики ☞ Підписуйтесь на автомобільні новини АвтоМотоКлуб в Google News